Договір Найма Житлового Приміщення

договір, за яким одна сторона (власник житлового приміщення або призначена ним особа) зобов'язується надати іншій стороні (наймачу) житлове приміщення за плату для проживання в ньому на обумовлений термін. Договір в обов'язковому порядку укладається у письмовій формі. Наймач житлового приміщення має право розірвати договір найму, попередивши власника заздалегідь про термін, зафіксованому в договорі. Власник приміщення або призначена ним особа можуть розірвати договір у разі невнесення наймачем плати за найм, руйнування або псування житлового приміщення.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.