Бюджет Домашнього Господарства

баланс фактичних доходів і витрат домашнього господарства за певний період часу (місяць, квартал, рік). У дохідній частині бюджету домашнього господарства відображаються всі доходи його членів за такими джерелами: оплата праці, доходи від підприємницької та іншої діяльності, пенсії, стипендії, допомоги, дивіденди, відсотки, доходи від власності, рента, доходи від особистого підсобного господарства та інші. У видатковій частині бюджету показуються витрати домашнього господарства за їх призначенням: на покупку продовольчих і непродовольчих товарів, оплату житла та комунальних послуг, послуг культурно-побутового призначення, транспорту, витрати в зв'язку з веденням особистого підсобного господарства, податки та інші.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.