Індекс Людського розвитку (ІЛР)

спеціальний індекс, який об'єднує три показники: валовий внутрішній продукт на душу населення, рівень грамотності і тривалість життя. І. ч. Р. був запропонований в 1990 р групою дослідників Програми розвитку ООН для інтегральної оцінки людського прогресу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.