Знецінення

(depreciation) Падіння вартості валюти при "плаваючому" курсі (floating exchange rate) однієї валюти по відношенню до іншої. Знеціненням валюти можуть називати як повсякденні коливання її курсу, так і довгострокову тенденцію до падіння. Якщо для валюти встановлено фіксований обмінний курс (fixed exchange rate), для зміни її вартості щодо інших валют потрібне проведення час від часу девальвації (devaluation) або ревальвації (revaluation) цієї валюти. Див.: Підвищення (appreciation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.