Індекс концентрації доходів (коефіцієнт Джині)

- index of concentration of incomes, Income concentration index, Gini coefficient
Макроекономічний показник, що характеризує диференціацію грошових доходів населення у вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютно рівного їх р