Дохід Підприємницький

Див. Дохід від підприємницької діяльності.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.