ДОХОДИ за сегментами

Відображені в звіті про прибутки та збитки доходи компанії, які прямо відносяться до певного сегменту, включаючи доходи від продажу продукції, робіт, послуг іншим сегментам і стороннім організаціям. Доходи по сегменту не включають в себе результат непередбачених обставин, процентний і дивідендний дохід

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.