Дохід Номінальний

А. Дохід за цінним папером, зафіксований у величині відсотків від номіналу її вартості.
Б. Грошовий дохід фірми, компанії без урахування реальної вартості цього доходу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.