Дохід Первинний

дохід, що отримується безпосередніми виробниками: працівниками, підприємцями за участь у створенні суспільного продукту. Д. п. Виходить в сфері матеріального виробництва на стадії первинного розподілу національного доходу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.