ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

(stock appreciation, or depreciation) Величина, на яку протягом даного періоду зросла чи впала вартість товарного запасу (stock-in -trade) організації. Збільшення вартості може відбутися в результаті інфляції, і тоді воно буде зареєстровано в рахунках як прибуток, хоча, звичайно, реального прибутку немає, оскільки після того, як товари будуть продані, їх доведеться замінити вже за ціною, що включає в себе поправку на інфляцію. Для того щоб правильно відобразити цю ситуацію, вносяться корективи в податкову систему через надання податкової пільги на товарний запас (stock relief) і в системі бухгалтерського обліку з обліку поточної вартості (current-cost accounting). Вартість товарного запасу може і реально зростати або падати внаслідок ринкових коливань, особливо вартість сировини.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.