Індексація Амортизации

метод, що дозволяє в умовах високої інфляції збільшити величину амортизаційних відрахувань в періоди між переоценками основних фондів до сум, необхідних для відтворення основних фондів. І. а. проводиться відповідно до постанов уряду за коефіцієнтами, які розробляються органами державної статистики. І. а. не відбивається на величині нараховується зносу основних фондів і нормативних строків їх служби.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.