Одноосібне Володіння

Див. Володіння одноосібне

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.