Галузь

(industry) Організована діяльність, в ході якої використовуються капітал (capital) і праця (labour) для виробництва товарів (goods) .

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.