Коефіцієнт Дитячої Смертність

Див. Смертність дитяча

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.