Неплатоспроможність

(insolvency) Нездатність вчасно оплатити свої борги. У випадках окремих індивідів це може повести до банкрутства (bankruptcy), а в разі компаній - до ліквідації (liquidation). В обох випадках звичайною процедурою є призначення фахівця - якщо мова йде про банкрутство довіреної особи або ліквідатора - для збору і розподілу активів неплатоспроможного особи і виплат його боргів кредиторам. Неплатоспроможність часто веде до банкрутства або ліквідації, хоча і не завжди. Неплатоспроможний людина може мати цінні активи, які не можна реалізувати негайно.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.