Інструктаж Поточний

періодичне повторне ознайомлення працівника з його посадовими інструкціями і правилами дотримання техніки безпеки на робочому місці. І. т. Проводиться, як правило, щоквартально і супроводжується відповідним записом у журналі інструктажів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.