ВНУТРІШНІЙ КОЕФІЦІЄНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

- норма внутрішньої рентабельності інвестицій, що розраховується шляхом знаходження ставки дисконтування, при якій приведена вартість майбутніх грошових потоків дорівнює первісній сумі інвестицій.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.