Міжнародна передача технології

- переміщення науково-технічних досягнень між країнами на комерційній і некомерційній основі. Вона здійснюється на основі відмінностей в рівні розвитку науково-технічного прогресу, досягнутого окремими країнами, галузями, фірмами.

Словник біз