Інтерполяція

(interpolation) Оцінка значення невідомої величини, що знаходиться між двома точками ряду відомих величин. Наприклад, знаючи показники населення країни, отримані при проведення перепису населення, що проводився з інтервалом в 10 років, можна шляхом інтерполяції визначити чисельність населення в будь-який проміжний рік. Зазвичай це робиться за допомогою графіка, де форма кривої між двома відомими точками дає можливість зробити надійну оцінку інтерпольованої величини. Екстраполяція (extrapolation) - це оцінка невідомої величини, що знаходиться за межами ряду відомих величин. Так, продовжуючи криву народонаселення після останньої відомої величини, можна визначити, якою буде його чисельність через п'ять років.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.