Картка Інвентарна

картка, яка заводиться на кожен об'єкт основних засобів з одночасним присвоєнням йому інвертарного номера. К. і. зберігається в бухгалтерії компанії, організації. У К. і. заносяться коротка характеристика, первісна вартість, дата надходження, норма амортизації об'єкта і т. д.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.