Оборотність Запасів

англ. stock turn
величина оборотів запасів протягом року, що розраховується як частка від ділення обсягу продажів на вартість запасу.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.