Інвестиційний менеджмент

- управління інвестиціями в конкретну галузь економіки або в розвиток підприємства.
Інвестиційний менеждмент включає в себе чотири стадії:
- дослідження, планування і розробка проекту;
- реалізація проекту;
- поточний контроль і регулю