МОВУ ВИСОКОГО РІВНЯ

(high-level language) Тип мови комп'ютерного програмування. Мови високого рівня призначені для вираження потреб програміста, а не можливостей комп'ютера. порівняй: мова низького рівня (low-level language). Вони використовують абстрактні дані і контролюють структури, символічні позначення і змінні. Існує багато мов високого рівня, в тому числі БЕЙСІК (BASIC), КОБОЛ (COBOL), Паскаль (Pascal), ФОРТРАН (FORTRAN), Алгол (Algol) і С (C). Щоб можна було використовувати програми, написані на мовах високого рівня, їх потрібно перевести в машинні коди (machine codes). Див.: Компілятор (compiler), інтерпретатор (interpreter).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.