МОВУ ЗАПИТІВ

(query language) Вихідна мова програмування (programming language), що використовується для отримання інформації з бази даних (database). Як правило, будь-яка система управління базою даних має власну мову запитів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.