ПРОСОЧУВАННЯ

(leakage) 1. Витік / втрата рідини з несправного контейнера. 2. Допущення на втрату / норма природних втрат рідини під час транзиту за рахунок випаровування або інших причин.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.