Договір Оренди

договір між орендодавцем і орендарем з приводу найму обладнання (майна), що надається власником цього обладнання (майна) за плату в тимчасове володіння або користування. Об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки, підприємства, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та ін. Д. а. нерухомого майна підлягає державній реєстрації. Договір може бути розірваний достроково на вимогу орендодавця, якщо орендар порушує умови договору оренди, і на вимогу орендаря, якщо орендодавець створює перешкоди користування майном. У Д. а. може бути передбачено, що орендоване майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни. У Д. а. зазвичай передбачається спеціальна стаття про страхування оренди.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.