Леверидж Капітальний

А. Співвідношення між власними і позиковими коштами компанії.
Б. Залучення позикових коштів для отримання додаткових доходів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.