Леверидж Фінансовий

відношення капіталу компанії до позикових коштів (привілейованими акціями, довгостроковими облігаціями).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.