Лексис (lexis) Вільгельм (1837-1914)

німецький економіст і статистик. Фахівець із проблем грошового обігу; прихильник теорії грошей. Відомий також роботами по теорії статистики і демографічної статистики, в яких широко використовував і успішно розвивав математичні методи дослідження; геометричним методом розробив теорію смертності. У статистиці створив теорію виміру дисперсії випадкових коливань шляхом порівняння з дисперсією в умовах теореми Бернуллі. Виступив з критикою другого тому лКапітала

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.