Відповідальність За Порушення Зобов'язань

обов'язок боржника відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. За користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання ними заощадження за рахунок іншої особи підлягають сплаті відсотки на суму цих коштів. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено неустойку, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою. Допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків, у випадках, коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки; коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки. Сплата неустойки і відшкодування збитків у разі неналежного виконання зобов'язання не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі. Відшкодування збитків у разі невиконання зобов'язання і сплата неустойки за його невиконання звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором. У разі невиконання зобов'язання передати індивідуально визначену річ у власність, у господарське відання, в оперативне управління або у оплатне користування кредиторові останній вправі вимагати відібрання цієї речі у боржника і передачі її кредитору на передбачених зобов'язанням умовах.Замість вимоги передати йому річ, яка є предметом зобов'язання, кредитор має право вимагати відшкодування збитків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.