РЯТУВАЛЬНІ ТОВАРИСТВА

РЯТУВАЛЬНІ ТОВАРИСТВА

- спеціальні організації громадського, державного або змішаного типу, які відають рятувальною службою на морях, озерах і річках. На чолі країн з організацією рятування на водах громадського типу варто Великобританія. Її установа рятування на водах Royal Life-Boat Institution засноване в 1824 р і за сто років свого існування врятувало 60 000 чол. Прикладом державної організації рятування на водах є Берегова охоронна служба США, заснована в її сучасному вигляді в 1915 р У Росії до 1917 р діяло Товариство рятування на водах, побудоване на принципі приватної ініціативи, але отримувала дотації від держави. В СРСР організація справи рятування на водах (СНАВ) побудована на принципі комбінованої форми приватної ініціативи і урядової допомоги. Ця організація створена постановою Ради Народних Комісарів від 8 січня 1925 р

Самойлов К. І. Морський словник. - М.-Л. : Державне Військово-морське Видавництво НКВМФ Союзу РСР, 1941

.