Ліквідні активи

(liquid assets, liquid capital; quick assets; realizable assets) Активи у вигляді готівки або в іншій формі, яку можна легко перетворити на готівку (наприклад, депозити на поточному рахунку в банку , заборгованості за торговельними операціями, легко реалізовані інвестиції). Ставлення цих активів до поточних зобов'язань дає оцінку ліквідності (liquidity) і і платоспроможності організації. Див. також: коефіцієнт ліквідності активів (liquid ratio).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс і ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.