Ліквідність

(liquidity) Ступінь, в якій активи будь-якої організації є ліквідними ( cм.: ліквідні активи (liquid assets), що дозволяє їй вчасно сплачувати свої борги , а також використовувати нові можливості для інвестування.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Б тс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.