Коефіцієнт лакмусовим Папірці

англ. acid-test ratio
коефіцієнт, що характеризує можливість ліквідності компанії, фірми, здатність розплачуватися по кредитах на даний момент часу. Розраховується шляхом ділення суми коштів, реалізованих цінних паперів і дебіторської заборгованості (активи) на суму короткострокових зобов'язань (пасиви).

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.