Loans make deposits

Коли банк надає кредит своєму клієнтові, він відкриває йому рахунок до запитання в пасиві свого балансу на суму виданої позики. При цьому активи банку збільшуються на дану суму боргового вимоги до клієнта і одночасно збільшуються пасиви, куди надходить позика. Оскільки підприємства, приватні особи в процесі розрахунково-касового обслуговування безпосередньо пов'язані з банками, прерогативою саме останніх виступає перетворення боргових вимог до своїх клієнтів у платіжні засоби. Відкриваючи їм рахунки до запитання, банки тим самим збільшують грошову масу. Потім вклади мобілізуються клієнтами за допомогою чеків або доручень з перерахувань в процесі безготівкових розрахунків.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.