Коефіцієнт Довгостроковою Заборгованості

коефіцієнт, що розраховується діленням величини довгострокових обов'язків на постійний капіталу компанії.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.