Деліктної відповідальності

Позадоговірна відповідальність, в цивільному праві - відповідальність, що виникає в результаті заподіяння майнової шкоди однією особою іншій. Д. о. відрізняють від цивільно-правової відповідальності, що виникає в результаті порушення договірних зобов'язань. В основі Д. о. - цивільне правопорушення (делікт), що веде до виникнення так званого позадоговірного зобов'язання, за яким за певних умов потерпілий може вимагати від заподіювача (делінквент) відшкодування шкоди.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.