Гарантія Лояльності

(fidelity guarantee) Договір страхування, що захищає роботодавців від будь-яких фінансових збитків, які вони можуть понести в результаті шахрайства своїх працівників. Страховий поліс може охоплювати всіх найманих працівників або окремо названих. Залежно від охоплення договору страховик вимагає повної інформації про процедуру, яку використовує дана організація при наборі і відборі нових працівників, і зазвичай резервує за собою право відмови від включення в договір тієї чи іншої особи без будь-яких пояснень.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.