МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

- зведені, усереднені по економіці в цілому показники обсягів виробництва і споживання, доходів і витрат, структури, ефективності, рівня добробуту, експорту та імпорту, темпів економічного зростання та ін. Макроекономічні показники відображають загальні т