Коефіцієнт маржинального доходу

коефіцієнт, що розраховується як відношення маржинального доходу (виручка за вирахуванням змінних витрат) до виручки від реалізації.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.