Марочних ІМ'Я

- сказана частина марки - складається з букв, слів і / або їх поєднань. Марочне ім'я може бути у кожного продукту індивідуальне або для всіх продуктів однакове, можуть бути марочні імена, які об'єднують кілька груп продуктів; бувають випадки, коли виробни