Матеріальна Відповідальність Працівника

Див. Відповідальність працівника матеріальна

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.