Матриця

просторова сукупність числових значень, розташованих у вузлах умовної решітки.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.