МАТРИЦЯ "ЧАСТКА РИНКУ - РОСТ РИНКУ"

матриця з чотирьох квадрантів, за якою розраховується модель стратегічної поведінки компанії. У матриці використовується ймовірність успіху при різних ситуаціях на ринку з урахуванням дій найближчих конкурентів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.