МАТРИЦА СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Набір взаємопов'язаних статистичних таблиць, що представляє схематичне зображення кругообігу доходів в економіці в певний момент часу, включаючи економічну діяльність і товари народного споживання, виробничі фактори та деякі установи. Вона дозволяє визначити баланс товарів і бюджетні обмеження для учасників. Матрицю соціальних рахунків можна використовувати при зборі даних для розрахунку моделі загальної рівноваги економіки, наприклад, як в роботі з моделювання гендеру в міжнародній торгівлі. Моделі загальної рівноваги є особливо цінними при аналізі впливу конкретних стратегічних заходів - там, де необхідний комплексний аналіз непрямих і багатофакторних ефектів

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.