Медіа

  • засоби поширення реклами.
  • сукупність засобів аудіо-, теле- і візуальної комунікації.

    Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.