ЧЛЕН КОМПАНІЇ

(member of a company) Акціонер компанії, ім'я якого занесено в акціонерний регістр / список учасників (register of members). До членів-засновників ( cм.: акції засновників компанії (founders 'shares) відносяться ті, хто підписав заявку на реєстрацію акціонерного товариства (memorandum of association). Будь-який, хто потім набуває акції даної компанії, стає її членом.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С . Вільямс і ін. Загальна редакція: д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.