Мінімізація Витрат

(cost minimization) Передумова теорії поведінки, яка полягає в тому, що будь-яка особа або фірма буде прагнути при інших рівних умовах (ceteris paribus) придбати певну кількість товарів або були запроваджені ресурсів з найменшими витратами. Теорія поведінки виробників (producer theory) стверджує, що при деяких передумови за допомогою функції витрат можна знайти єдину комбінацію, що зводять до мінімуму вартість впроваджуються ресурсів, для кожного з обсягів випуску. Таким чином, виходячи з припущення, що фірми і підприємці (entrepreneurs) прагнуть мінімізувати витрати, можна передбачити їх поведінку. Можна показати, що рівень обсягу виробництва, що приносить фірмі максимізацію прибутку (profit maximization), одночасно є і рівнем мінімізації витрат; проте не слід припускати, ніби фірми дійсно максимізують прибутки, що є іншою причиною теорії поведінки. Див. Також: управлінська теорія фірми (managerial theory of the firm); поведінку на основі принципу розумної достатності (satisficing behaviour).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.