"Смесние СУД"

(змішаний, спільний суд) - порядок судочинства в феод. Росії в умовах підвідомчості тяжущихся сторін різним суд. властям. Найдавніша згадка "С. с." міститься в Статуті смоленського кн. Ростислава. У 14-15 вв. практика "С. с." була широко поширена як в справах між особами різних князівств, так і в процесах жителів одного і того ж князівства, коли одне з них було підсудна феодалу-иммунистов, а інше - агентам місцевої влади (наміснику або волостелю). У 2-й пол. 16-17 вв. у міру розвитку держ. апарату Рус. централізованого гос-ва норми "С. с." стають архаич. пережитком.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.