Модель Імітаційна

модель, яка відтворює параметричні характеристики досліджуваного об'єкта в часі, яка зберігає внутрішній зв'язок між елементами системи і відображає залежність виходів системи від входів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.